GodłoLogo szkołySzkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance
  telefon  tel. (67)2162132     poczta  sp3trzcianka@wp.pl

19 lutego 2023 r. przypadała 550.  rocznica urodzin patrona naszej szkoły - Mikołaja Kopernika. W naszej szkole tę rocznicę uczciliśmy 23 lutego 2023 r. Jest już tradycją, że z okazji tego święta – urodzin patrona - wyróżniamy uczniów z najwyższą średnią. Podczas spotkania Pani Dyrektor wraz z wychowawcami gratulowali uczniom ich wysokich osiągnięć w nauce za I półrocze roku szkolnego 2022/2023. Nie zabrakło także podziękowań. Pierwsze były skierowane do osób, które wspierają działalność naszej szkoły – został im nadany tytuł „Przyjaciela szkoły”. Podziękowania z rąk Pani Dyrektor oraz nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej otrzymali również rodzice uczniów klas III. To osoby, które aktywnie uczestniczyły w życiu tych klas. Cała uroczystość została ubarwiona akcentami artystycznymi, w których brali udział nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele. Po uroczystości wszyscy obecni udali się na słodki poczęstunek.

Wszystkie artykuły cd.