GodłoLogo szkoły Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance
 64-980 Trzcianka ul. W. Broniewskiego 2 woj. wielkopolskie tel. 67 2162132

Patron szkoły

 

Mikołaj Kopernik jest patronem Naszej szkoły.Ten wybitny uczony był astronomem, lekarzem i  tłumaczem. Zajmował się również matematyką, prawem, ekonomią, strategią wojskową i astrologią. Był to człowiek Renesansu, wszechstronnie wykształcony, posiadający rozległą wiedzę z wielu różnych dziedzin.

Prezentacja>>

 

 

 

Mikołaj Kopernik
( 1473 – 1543 )

 Mikołaj Kopernik przyszedł na świat 19 lutego 1473 roku w Toruniu,w domu przy ul. Św. Anny (obecnie: ul. Kopernika). Był synem kupca krakowskiego, który w ramach prowadzonego handlu przeniósł się z Krakowa do Torunia. Natomiast matka  związana była z Toruniem już od dłuższego czasu.M. Kopernik został wysłany na studia do Krakowa i na wydziale sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej studiował od 1491 do 1495 roku. Kontynuował studia na uczelniach włoskich - w Bolonii (prawo), Padwie (medycyna) i Ferrarze (prawo), przebywał także w Rzymie. Po powrocie z Włoch przez kilka lat mieszkał w Lidzbarku Warmińskim. Właśnie w Lidzbarku około 1509 roku opracował pierwsze zarysy swojej teorii heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego.Kolejny etap swojego życia spędził we Fromborku, gdzie mieszkał na wzgórzu katedralnym. Z Fromborkiem był związany do końca życia, z kilkuletnimi przerwami na pobyt w Olsztynie.

Najsłynniejszym dziełem Kopernika jest ,,De revolutionibusorbiumcoelestium" (,,O obrotach sfer niebieskich"), które zostało opublikowane w 1543 roku. Przedstawił w niej teorię heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, burzącej dotychczasowe poglądy. Według M. Kopernika to Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca a nie Słońce i planety wokół Ziemi, jak głosił obowiązujący w czasach średniowiecza model wyjaśniający budowę świata.Mimo, że teoria Kopernika nie została początkowo przyjęta przychylnie, to wpłynęła na sposób patrzenia na miejsce naszej planety i człowieka we Wszechświecie. Zapoczątkowała tzw. rewolucję kopernikańską, szczególnie w naukach ścisłych.W czasie swojej działalności Kopernik zgromadził spory księgozbiór, który w większości uległ rozproszeniu i częściowo zniszczeniu po śmierci naukowca. Większość książek trafiała do biblioteki kapitulnej we Fromborku, skąd zostały wywiezione do Szwecji przez wojska Gustawa Adolfa i Karola XII. Być może dzięki temu niektóre z tych ksiąg przetrwały do naszych czasów.

Kopernik był nie tylko astronomem, ale prawdziwym ,,człowiekiem Renesansu", bowiem działał także jako matematyk, lekarz, prawnik, ekonomista, a także próbował swoich sił w przekładach literatury. Opracował ,,Traktat o monetach". Wygłosił go publicznie na zjeździe stanów Prus Królewskich w Grudziądzu (1522 rok). Kopernik zauważył, że jeżeli na rynku istnieją dwa rodzaje pieniądza, z których jeden jest postrzegany jako ,,lepszy", to będzie on gromadzony, a na rynku pozostanie głównie ,,gorszy", co można w skrócie opisać regułą: "pieniądz gorszy wypiera lepszy". To prawo ekonomii znane jest jako prawo Kopernika-Greshama.W czasie swojej kariery zawodowej M. Kopernik pełnił funkcje takie jak: sekretarz biskupa warmińskiego, lekarz biskupa warmińskiego, administrator dóbr kapituły warmińskiej (m.in. umacniał zamek olsztyński), komisarz Warmii, poseł (sporadycznie też różne inne funkcje). Brał również udział w wielu czynnościach dyplomatycznych oraz administracyjnych, w zjazdach stanów Prus Królewskich, sejmie krakowskim, reprezentował kapitułę podczas negocjacji z Zakonem Krzyżackim w sprawie zwrotu Braniewa.

Mikołaj Kopernik zmarł we Fromborku 24 maja 1543 roku.

Konkursy, informacje, ogłoszenia

 • Basen

  Propozycja wyjazdu do Aqua Park w Pile

 • Kalendarz adwentowy

  Drodzy uczniowie, zapraszamy serdecznie Was i Wasze Rodziny do udziału w konkursie „Nasz adwentowy kalendarz”.

 • Olimpiada

  XVII Olimpiada Informatyczna

 • mLegitymacja

  mLegitymacja. Co to takiego ?

 • Konkurs

  Konkurs na najpiękniejszą ozdobę świąteczną - kiermasz świąteczny

 • Forum Romanum

  Chcemy poznać Wasze zdanie w ważnych kwestiach

 • Gminny Konkurs Wiedzy Religijnej

  Gminny Konkurs Wiedzu Religijnej