GodłoLogo szkołySzkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance
  telefon  tel. (67)2162132     poczta  sp3trzcianka@wp.pl

LekcjaW ostatnich dniach kwietnia klasa VI a zakończyła cykl lekcji  języka polskiego dotyczących Biblii.

 

Biblia jako „księga nad księgami” zajmuje bardzo ważne miejsce w kulturze. Świadczy o tym fakt, iż malarze, rzeźbiarze, muzycy a także pisarze od dawna wykorzystują w swych dziełach motywy wywodzące się właśnie z tej Księgi. Również język, którym się posługujemy na co dzień, także obfituje w zaczerpnięte z niej sformułowania. Na lekcjach języka polskiego i na zajęciach kreatywnych uczniowie poznawali teksty prozatorskie i poetyckie tematycznie związane, np. z  biblijnym początkiem świata, analizowali infografikę dotyczącą motywów  biblijnych, także interpretowali sens przypowieści, wskazując wzory do naśladowania w codziennym życiu. Nie zabrakło też interpretacji związków frazeologicznych zwierających słownictwo zaczerpnięte z Biblii. Zwieńczeniem wszystkich zajęć były prezentacje uczniowskie  motywów biblijnych w różnych formach i wykonane różnymi technikami. Wśród prezentacji znalazła się Wieża Babel, kreacja pierwszych ludzi i grzechu, wizerunki aniołów, szatana, raju, stworzenia świata,… Podczas prezentacji widać było duże zaangażowanie uczniowskie.  Prezentujący wykazali się wiedzą i kreatywnością.

Nauczyciel prowadzący zajęcia – Izabela Gajowa

 

Wszystkie artykuły cd.