GodłoLogo szkoły Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance
 64-980 Trzcianka ul. W. Broniewskiego 2 woj. wielkopolskie tel. 67 2162132

 

 

Harmonogram
DATY   TEMATYKA
13 września 2021 r  Zebranie organizacyjne 
8 listopada 2021 r.  Zebranie z Rodzicami 
13 grudnia 2021 r.    Zebranie informacyjne - powiadomienie o ocenach niedostatecznych 
7 lutego 2022 r.   Wywiadówka 
28 marca 2022 r.     Zebranie z Rodzicami 
16 maja 2022 r.     Zebranie informacyjne - powiadomienie o ocenach niedostatecznych