GodłoLogo szkoły Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance
 64-980 Trzcianka ul. W. Broniewskiego 2 woj. wielkopolskie tel. 67 2162132

 

 

Samorząd
Przewodnicząca  Zastępca 

Skarbnik 

 

 Przewodnicząca:  Zastępca przewodniczącej: Skarbnik:

Inez Malińska

uczennica klasy 8d

Paulina Puchała

uczennica klasy 7a

Piotr Stepura

uczeń klasy 8 c

 

 

Oprawa muzyczna
Oprawa muzyczna 
 

Oprawa muzyczna:

Igor Stasiewicz 8d, Bartosz Dopieralski 8d, Krystian Iwanicki 8a, Antonina Janczewska 5 c

 

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance

rok szkolny 2021/2022

 

 Celem działania SU jest:

 • stwarzanie warunków do wyzwolenia w uczniach aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny;
 • kształtowanie umiejętności grupowego działania uczniów;
 • pomoc w planowaniu życia i pracy w szkole;
 • kształtowanie pozytywnych postaw społecznych;
 • wszechstronne działania zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i rówieśnikom;
 • organizowanie wolnego czasu uczniów.

Do głównych zadań SU należy:

 • przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów;
 • dbanie o dobre imię i cześć szkoły;
 • kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;
 • organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska;
 • współdziałanie z innymi organami szkoły w kierunku zapewniania wszystkim uczniom odpowiednich warunków do nauki oraz udzielania niezbędnej pomocy uczniom znajdujących się w trudnej sytuacji;
 • występowanie z inicjatywą organizowania imprez i uroczystości szkolnych;
 • udział w pracach organizowanych zgodnie z potrzebami (stroiki świąteczne, akcje charytatywne)

 

Prezentowany poniżej harmonogram działań jest zgodny ze Statutem Szkoły, Programem Profilaktyczno – Wychowawczym Szkoły oraz stanowi odpowiedź na potrzeby uczniów, nauczycieli i wychowawców.

 

PLAN DZIAŁAŃ

 

WRZESIEŃ

 • Zdiagnozowanie potrzeb środowiska szkolnego oraz stworzenie planu pracy SU
 • Przeprowadzenie wyborów do Samorządu Uczniowskiego – powołanie przewodniczącego, zastępcy, skarbnika
 • Zagospodarowanie oraz aktualizacja gabloty SU
 • Organizacja Międzynarodowego Dnia Kropki - święta odwagi, kreatywności i wiary w siebie (15.09.2019 r.)
 • Pomoc w organizacji konkursu, pn. “Nauczyciel Roku”
 • Organizacja obchodów Dnia Chłopaka -dzień Krawata i Muszki

PAŹDZIERNIK

 • Organizacja zajęć z kodowania w ramach CodeWeek(11-22.10.2021r.)
 • Zaprogramowana Trójka (20.10.2021r.) w ramach CodeWeek
 • Dzień Edukacji Narodowej – przygotowanie podziękowań dla dyrekcji oraz pracowników szkoły

LISTOPAD

 • Zajęcia kreatywne dla uczniów, pn. “ Warsztaty z Dashem, Dolfem i Docem”
 • Dzień Zdrowego Żywienia - dzień bez słodyczy, utworzenie gazetki tematycznej (22.11.2020 r.)

GRUDZIEŃ

 • Organizacja Mikołajek zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego
 • Współorganizacja konkursu, pn. “Uczeń czyniący dobro”

STYCZEŃ

 • Zorganizowanie balu karnawałowego dla klas specjalnych

LUTY

 • Walentynki – poczta walentynkowa, muzyka tematyczna na przerwach, czerwony strój (14.02.2019 r.)

MARZEC

 • Dzień Kobiet – muzyka na przerwach, gazetka okolicznościowa

KWIECIEŃ

 • Pomoc w organizacji “Światowego Dnia Świadomości Autyzmu”

CZERWIEC

 • Udział w debacie młodzieży zorganizowanej przez Burmistrza Trzcianki
 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego
 • Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Roksana Pawłowska

Agnieszka Łotyszonek