GodłoLogo szkołySzkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance
  telefon  tel. (67)2162132     poczta  sp3trzcianka@wp.pl

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Informatycznej Juniorów (OIJ) uprzejmie informuję, że dnia 19.09.2022 rozpoczęła się rejestracja uczestników XVII Olimpiady Informatycznej Juniorów 2022/2023. Pierwszy etap OIJ rozpocznie się już 26.09.2022 i potrwa do 5.01.2023. W tym roku zasady rejestracji uległy uproszczeniu w celu ułatwienia startu uczennicom i uczniom. Szkoły, jako jednostki, nie muszą już zgłaszać chęci uczestnictwa w olimpiadzie. Rejestracji dokonują wyłącznie uczniowie za pośrednictwem internetu, wskazując przy tym szkołę, do której uczęszczają.

Pierwszy etap OIJ ma formułę otwartą, uczniowie mogą dokonać rejestracji i przystąpić do rozwiązywania zadań przez cały czas jego trwania. Dzięki temu uczniowie zyskają czas niezbędny do lepszego przygotowania się do konkursu. Pierwszy etap obejmuje również dobrowolny test wiedzy informatycznej, do którego uczeń może przystąpić w swojej szkole pod opieką nauczyciela dnia 27.10.2022. Komitet Główny Olimpiady skontaktuje się z odpowiednim wyprzedzeniem ze szkołami, których uczniowie wyrażą chęć startu w olimpiadzie w celu potwierdzenia, że dany uczeń uczęszcza do szkoły i w celu przygotowania tego testu.

Poniżej znajdą Państwo wszystkie podstawowe informacje dotyczące XVII OIJ i jej przebiegu.

 • Uprzejmie prosimy o poinformowanie nauczycieli przedmiotów ścisłych o możliwości udziału ich podopiecznych w Olimpiadzie i zachęcenie do startu uczennic i uczniów.
 • Prosimy również o umieszczenie odpowiednich informacji w dziennikach elektronicznych w celu poinformowania rodziców o XVII OIJ.
 • Na stronie Olimpiady dostępny jest plakat informujący o Olimpiadzie https://oij.edu.pl/news/oij17/oij17-plakat/. Plakat może posłużyć do lepszego poinformowania rodziców i zachęcenia uczniów do startu w konkursie.

Podstawowe informacje o XVII OIJ:

 1. Rejestracja uczestników XVII OIJ jest możliwa na stronie: https://oij.edu.pl/oij17/rejestracja/. Rejestracja jest dostępna przez cały czas trwania I etapu XVII OIJ.
 2. Olimpiada jest konkursem indywidualnym skierowanym do wszystkich uczennic i uczniów szkół podstawowych zainteresowanych tematyką informatyczną.
 3. Pierwszy etap OIJ rozpocznie się już 26.09.2022 i potrwa do 5.01.2023. Będzie on polegać na samodzielnym, zdalnym rozwiązywaniu zadań programistycznych przez zarejestrowanych uczestników OIJ oraz na teście wiedzy informatycznej, który odbędzie się w szkole ucznia (pod opieką nauczyciela) dnia 27.10.2022. Sześć zadań programistycznych podzielonych będzie na dwie grupy. Zadania otwarte pozwolą uczniom na zdalne zapoznanie się z wynikiem i ewentualne wprowadzenie poprawek. Wyniki zadań w formule zamkniętej uczniowie poznają dopiero po zakończeniu I etapu OIJ. Zadania mogą być rozwiązywane przez cały czas trwania I etapu. Do zdobycia jest 600 punktów za zadania programistyczne i 200 punktów za test wiedzy. Uczniowie samodzielnie decydują, które zadania podejmą się rozwiązać i czy będą uczestniczyć w teście. Podjęcie się wszystkich wyzwań zwiększa ich szansę na awans do II etapu OIJ.
 4. Szczegółowy terminarz zawodów można znaleźć na stronie: https://oij.edu.pl/oij17/terminarz/
 5. Zasady organizacji zawodów i ich regulamin dostępne są na stronie: https://oij.edu.pl/oij17/przepisy/
 6. Informacje dla uczennic i uczniów dotyczące tego jak wystartować w Olimpiadzie, dlaczego warto to zrobić oraz przewodnik po XVII OIJ można znaleźć tutaj: https://oij.edu.pl/zawodnik/start/

Olimpiada Informatyczna Juniorów jest olimpiadą przedmiotową, która działa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002, nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

Z wyrazami szacunku
Joanna Śmigielska
koordynatorka Olimpiady Informatycznej Juniorów

Konkursy, informacje, ogłoszenia

 • Basen

  Propozycja wyjazdu do Aqua Park w Pile

 • Olimpiada

  XVII Olimpiada Informatyczna

 • Program

  Zasady zdrowego odżywiania

 • mLegitymacja

  mLegitymacja. Co to takiego ?

 • Forum Romanum

  Chcemy poznać Wasze zdanie w ważnych kwestiach

 • Karta rowerowa. Egzamin

  Karta rowerowa 2023

 • Konkurs

  Konkurs

 • Piknik rodzinny

  PIKNIK RODZINNY WSP3