GodłoLogo szkołySzkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance
  telefon  tel. (67)2162132     poczta  sp3trzcianka@wp.pl

 

Biblioteka

 

 

mgr Aldona Linartas - Szwedek

2022/2023

 

Biblioteka godziny otwarcia
Poniedziałek  Wtorek  Środa Czwrtek Piątek
   8.00 - 14.00  9.00 - 15.00    8.30 - 14.30  9.00 - 15.00     8.00 - 14.00

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W TRZCIANCE

ROK SZKOLNY 2022/2023

 Zasady ogólne

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie.

2. Dni i godziny pracy biblioteki szkolnej są określane na początku roku szkolnego oraz podawane do wiadomości wszystkich zainteresowanych.

Biblioteka czynna:

We wrześniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00.

Od października biblioteka czynna:

Poniedziałek: 8.00 – 14.00

Wtorek: 9.00 – 15.00

Środa: 8.30 – 14.30

Czwartek: 9.00 – 15.00

Piątek: 8.00 – 14.00

Książki wypożyczane są w godzinach pracy biblioteki

3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.

4. Całość zgromadzonych w bibliotece szkolnej zbiorów stanowi wyłączną własność Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance, a zatem użytkownicy zobowiązani są:

- dbać o wykorzystywane materiały, chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem,

-nie wynosić z biblioteki bez wiedzy bibliotekarza żadnych książek,  · materiały wypożyczone do domu lub na zajęcia zwracać w ustalonym terminie,

- W bibliotece należy zachować ciszę.

5.Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być na zakończenie roku szkolnego przyznane nagrody.

 6. Do biblioteki nie wolno wnosić jedzenia i picia.

7. Użytkowników obowiązuje dbałość o wyposażenie biblioteki. 9. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z jej regulaminem oraz przestrzegać go.

 Zasady korzystania z wypożyczalni

1. Uczniowie wypożyczają potrzebne im książki na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Bibliotekarz ma prawo skrócić lub wydłużyć ten okres kierując się zapotrzebowaniem na określoną pozycję.

2. Przeczytane książki powinny być niezwłocznie zwrócone do biblioteki, aby mogli korzystać z nich inni czytelnicy.

3. W przypadku rażącego niedotrzymania terminu zwrotu następuje wstrzymanie wypożyczeń.

4. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

 5. Użytkownik, który zgubi lub zniszczy książkę bądź inny wypożyczony materiał, musi odkupić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

6. Wszystkie wypożyczone przez uczniów pozycje muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego, w terminie podanym przez bibliotekarza.

7. Czytelnicy (uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły) opuszczający szkołę zobowiązani do zwrotu wszystkich pozycji wypożyczonych z biblioteki.

8. Uczniowie zwracają wszystkie wypożyczone pozycje najpóźniej do 20 czerwca. Zainteresowani mogą nadal korzystać z biblioteki szkolnej, korzystając ze zbiorów na miejscu.

 Zasady korzystania z czytelni

1. Czytelnia jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli.

 2. Czytelnia jest miejscem cichej pracy.

3. Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.

4. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.

5. Przeczytane czasopisma należy odkładać na miejsce.

6. Czasopisma (z wyjątkiem numerów bieżących) mogą być wypożyczane do domu.

7. Bibliotekarz ma prawo sprawdzić, czy osoby przebywające w czytelni, nie powinny być w tym czasie na lekcji.

   

Organizacja pracy biblioteki szkolnej

 1. Wychowawca klasy powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny o terminach zwrotów podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za książki.
 2. Adres email nauczyciela biblioteki w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Bibliotekarz przesyła wychowawcom klas i nauczycielom na e- dziennik harmonogram wydawania i zwracania podręczników szkolnych poszczególnych klas z podziałem na dni i godziny i prosi wychowawców o przestrzeganie wyżej wymienionego harmonogramu.
 1. Wychowawca przypomina uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów.

Zasady zwrotu: zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki.

 1. Za zniszczony lub zgubiony podręcznik, rodzice odkupują nowy lub dokonują wpłaty. W przypadku rodziców klas ósmych rodzice dokonują wpłaty za zagubiony lub zniszczony podręcznik u nauczyciela bibliotekarza w bibliotece szkolnej.
 2. Książki i podręczniki są zwracane przez uczniów/rodziców w ustalonym terminie – według harmonogramu (w celu uniknięcia grupowania się osób
 3. Z książek w pierwszej kolejności będą rozliczani uczniowie klas ósmych zmieniający szkołę.
 4. Osoby dokonujące zwrotu książek i podręczników muszą być poinformowane o terminie zwrotu:

 Książki przynoszone są do biblioteki, przynoszący (uczeń bądź rodzic) przelicza w obecności bibliotekarza przyniesiony komplet podręczników oraz wspólnie z bibliotekarzem dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników i na tej podstawie bibliotekarz odnotowuje z konta czytelnika oraz na liście  danej klasy zwrot  podręczników przez danego ucznia.  W sytuacji stwierdzenia zniszczenia, rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego egzemplarza lub dokonania wpłaty. Harmonogram zwrotu podręczników (w celu uniknięcia skupisk) zostanie podany wychowawcom klas, którzy przekażą go rodzicom oraz uczniom.

 

                                                                  Bibliotekarz

Konkursy, informacje, ogłoszenia

 • Basen

  Propozycja wyjazdu do Aqua Park w Pile

 • Olimpiada

  XVII Olimpiada Informatyczna

 • Program

  Zasady zdrowego odżywiania

 • mLegitymacja

  mLegitymacja. Co to takiego ?

 • Forum Romanum

  Chcemy poznać Wasze zdanie w ważnych kwestiach

 • Śnieżny Dekalog - konkurs dla dzieci i młodzieży

  Śnieżny Dekalog - konkurs dla dzieci i młodzieży