GodłoLogo szkoły Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance
 64-980 Trzcianka ul. W. Broniewskiego 2 woj. wielkopolskie tel. 67 2162132

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2021/2022

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych
14 PAŹDZIERNIKA 2021 R.  DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 15 PAŹDZERNIKA  2021 R.  DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 12 LISTOPADA 2021 R.   DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 23-31 GRUDNIA 2021 R.  PRZERWA ŚWIĄTECZNA
  7 STYCZNIA 2022 R.   DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 17-30 STYCZNIA 2022 R.  FERIE ZIMOWE
 14-19 KWIETNIA 2022 R.  PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 2 MAJA 2022 R. DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
24 - 26 MAJA 2022 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
17 CZERWCA 2022 R.  DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH