GodłoLogo szkołySzkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance
  telefon  tel. (67)2162132     poczta  sp3trzcianka@wp.pl

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji: 2004-10-09
Data aktualizacji: 2022-08-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. Z polem input w plikach do pobrania nie jest skojarzona żadna etykieta (label)

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-12 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja dla użytkowników z niepełnosprawnościami

 

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

Witryna szkolna wyposażona jest w specjalny dodatek dla osób z niepełnosprawnościami w postacji przyciku widocznego z lewej strony ekranu. Dodatek ten umożliwia:

 • Zwiększenie rozmiaru tekstu
 • Zminiejszenie rozmiaru tekstu
 • Zwiększenie odstępów w tekście
 • Zminiejszenie odstępów w tekście
 • Odwrócenie kolorów
 • Podkreślanie łącz
 • Zwiększanie kursora
 • Posiada przewodnik czytania
 • Zamianę tekstu na mowę
 • Zamianę mowy na tekst

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnąścią strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Pagórek, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 2162132. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosekdo Rzecznika Praw Obywatelskich.

Lin do strony Rezcznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzą 3 wejścia, do wejścia od strony boiska prowadzą schody z podjazdem dla wózków oraz platforma schodowa na poziom parteru, przy wejściu głównym jest winda
 • Podjazd dla wózków, platforma schodowa i winda zapewniają dostęp do pomieszczeń znajdujących się na parterze
 • Sekretariat znajduje się na parterze budynku
 • Budynek ma trzy poziomy i poziom 0 – podpiwniczenie w którym znajduje się świetlica szkolna
 • Do wejścia na poziom 2 i 3 są dwie klatki schodowe
 • W budynku nie znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych
 • Przed budynkiem jest zatoczka autobusowa dla dzieci dojeżdżających
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 • Na chwilę obecną nie zapewniamy tłumaczenia na język migowy

Konkursy, informacje, ogłoszenia

 • Basen

  Propozycja wyjazdu do Aqua Park w Pile

 • Olimpiada

  XVII Olimpiada Informatyczna

 • Program

  Zasady zdrowego odżywiania

 • mLegitymacja

  mLegitymacja. Co to takiego ?

 • Forum Romanum

  Chcemy poznać Wasze zdanie w ważnych kwestiach

 • Karta rowerowa. Egzamin

  Karta rowerowa 2023

 • Konkurs

  Konkurs

 • Piknik rodzinny

  PIKNIK RODZINNY WSP3